Ознаки факторингової операції. Практика Верховного суду

Ознаки факторингової операції. Практика Верховного суду

ВП ВС: Ознакою факторингової операції може бути встановлення винагороди фактора у вигляді різниці між номінальною вартістю вимоги, зазначеної у договорі, та її ринковою (дійсною) вартістю (ВП ВС, справа № 909/968/16, 11.09.18) Фабула судового акта: Правова проблема у цій справі зводиться до